skip to Main Content

Simpel beplantning, der skal fungere som læ-bælte ved sommerhusgrund.

Planteliste:

  • Almindelig Klitfyr
  • Bjergfyr
  • Almindelig bøg
  • Vinter-eg
  • Seljerøn
Sommerhusgrund Beplantning
Back To Top