skip to Main Content

Privatlivspolitik

PERSONDATA

Bøggild Have ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. Dataansvarlig

Bøggild Have- og anlæg v/Helle Bøggild Hansen
Granlyvænget 14 4400 Kalundborg
E-mail: helle@boeggildhave.dk
Telefon: +45 28 93 60 51
CVR: 29253226

Bøggild Have udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2. Indsamling af personoplysninger?

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamles?

Bøggild Have indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Bøggild Have personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Bøggild Have mulighed for skræddersy ydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Bøggild Have i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af vores serviceydelser.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Bøggild Have.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Bøggild Have behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Bøggild Have har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Bøggild Have har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Bøggild Have alle oplysninger, som Bøggild Have ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Bøggild Have efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Bøggild Have enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Bøggild Have, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Bøggild Have- og anlæg v/Helle Bøggild Hansen
Granlyvænget 14 4400 Kalundborg
E-mail: helle@boeggildhave.dk
Telefon: +45 28 93 60 51

Bøggild Have vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Bøggild Have, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Bøggild Have kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

6. Hvis du ansøger om en stilling

Når du søger en stilling hos os (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Bøggild Have i forbindelse med din ansøgning fortroligt.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om Bøggild Have ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

7. Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Bøggild Have’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Bøggild Have- og anlæg v/Helle Bøggild Hansen
Granlyvænget 14 4400 Kalundborg
E-mail: helle@boeggildhave.dk
Telefon: +45 28 93 60 51
CVR: 29253226

Eller ved at benytte vores kontaktformular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Denne side er sidst redigeret 21. marts 2019

Back To Top